ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΦΡΕΝΩΝ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ:

1. ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΛΙΤΡΩΝ, 1000 ΛΙΤΡΑ
2. ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ VW G1, G013A8JM1, 300 ΛΙΤΡΑ
3. ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ MERCEDES ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΜΕ MB 325.0, Α0009890825, 100 ΛΙΤΡΑ
4. ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ DOT 4 ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 (ΈΝΑ) ΛΙΤΡΟΥ, 300 ΛΙΤΡΑ

ΜΕΙΟΔΟΣΙΑ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
Αριθμός Εντολής 134/10-08-2017
ΑΔΑ ΩΒ32ΟΡ1Π-1Ψ7
ΑΔΑΜ 17REQ001803472
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear