ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΓΥΘΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΓΥΘΕΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΛΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΓΥΘΕΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 954/04-05-2017
ΑΔΑ 73ΒΗΟΡ1Π-4ΦΦ
ΑΔΑΜ 17PROC006138679
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear