ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΩΜΟΥ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΩΜΟΥ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΩΜΟΥ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ
Αριθμός Εντολής 29Λ/30-10-2020
ΑΔΑ ΨΚ1ΓΟΡ1Π-ΗΡΛ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear