ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΛΙΔΙΩΝ ΚΟΠΗΣ ΡΟΥΧΩΝ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 87/2019
ΑΔΑ ΨΑΒΩΟΡ1Π-7Χ3
ΑΔΑΜ 19PROC005000425
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-06-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear