ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΩΝ LED ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ-9997 & ΚΗΗ-1301 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΩΝ LED ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ-9997 & ΚΗΗ-1301 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΑΚΙΩΝ LED ΕΜΠΡΟΣ ΜΑΣΚΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΗΙ-9997 & ΚΗΗ-1301 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΧΙΟΥ)
Αριθμός Εντολής 232/24-08-2020
ΑΔΑ ΨΚΤΚΟΡ1Π-ΣΒ5
ΑΔΑΜ 20PROC007287975
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear