Προμήθεια προθερμάνσεων κινητήρα για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια προθερμάνσεων κινητήρα για το ΚΗΙ 6783 Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ( ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΕΙΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ) ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΙ - 6783 ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΑΡΚΑΣ MERCEDES SPRINTER 310 CDI
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης 115/2019
ΑΔΑ ΩΘ8ΦΟΡ1Π-ΞΜΙ
ΑΔΑΜ 19PROC005096200
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-06-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear