ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΟΥ DIESEL ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΑΥΤΟΥ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΑ)
Αριθμός Εντολής 9/11-01-2021
ΑΔΑ Ω8Τ0ΟΡ1Π-275
ΑΔΑΜ 21PROC008090107
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear