ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 24-04-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1EK /18-02-2019/2019
ΑΔΑ 61ΔΑΟΡ1Π-Ω87
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2019 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear