ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΟΠΩΣ Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 109/09-10-2018
ΑΔΑ ΩΔΜ8ΟΡ1Π-ΖΜΗ
ΑΔΑΜ 18REQ003806486
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear