ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΩΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Αριθμός Εντολής 4/15-02-2018
ΑΔΑ 7Υ3ΔΟΡ1Π-Ι5Υ
ΑΔΑΜ 18REQ002676252
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear