ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΟΡΟΥ 300τεμ.
Αριθμός Εντολής 202/10-08-2018
ΑΔΑ Ψ882ΟΡ1Π-Υ62
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear