Προμήθεια Πομποδεκτών ΤΕΤΡΑ και Αδειών Χρήσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, του προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation “CCI 2014 TC 16 15CB 009” – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Πομποδεκτών ΤΕΤΡΑ και Αδειών Χρήσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, του προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation “CCI 2014 TC 16 15CB 009”

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια Πομποδεκτών ΤΕΤΡΑ και Αδειών Χρήσης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με ακρωνύμιο “IpA Shield II”, του προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border Cooperation “CCI 2014 TC 16 15CB 009”
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-07-2019
Αριθμός Διακήρυξης 16/2019
ΑΔΑ ΩΞΜΓΟΡ1Π-ΥΩ2
ΑΔΑΜ 19PROC005292924
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2019 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear