ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΤΕΜ.13 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ. ΤΕΜ.13

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΩΝ, ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Η/Υ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Αριθμός Εντολής Γ17/04-05-2020
ΑΔΑ Ω3ΗΜΟΡ1Π-Γ8Π
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-08-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear