ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LASER ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ (ADF) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LASER ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ (ADF)

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LASER ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗ (ADF)
Αριθμός Εντολής 49ΗΛ/06-11-2020
ΑΔΑ Ω86ΜΟΡ1Π-Μ18
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear