Προμήθεια πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ( FAX – ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ – ΣΑΡΩΤΗΣ ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-03-2018
Αριθμός Διακήρυξης 58/2018
ΑΔΑ Ψ7ΘΨΟΡ1Π-ΚΔΥ
ΑΔΑΜ 18PROC003107016
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-06-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear