ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟ LASER ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ 1τεμ.
2) TONER ΓΝΗΣΙΑ 2τεμ.
Αριθμός Εντολής 204/12-11-2020
ΑΔΑ 9Ε0ΥΟΡ1Π-0ΤΡ
ΑΔΑΜ 20PROC007671754
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear