ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ LASER ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΤΕΜ. 3) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ LASER ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ (ΤΕΜ. 3)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΥ LASER ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής Γ07/03-02-2020
ΑΔΑ 6ΩΚ3ΟΡ1Π-5Υ9
ΑΔΑΜ 20PROC007609535
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear