ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 64/06-04-2020
ΑΔΑ Ω9ΩΜΟΡ1Π-ΡΣΛ
ΑΔΑΜ 20PROC006534663
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 13-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear