ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΝΗΜΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΝΗΜΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΝΗΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (NON WOVEN) 3.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 219/21-12-2020
ΑΔΑ ΡΕΙΡΟΡ1Π-ΩΧΤ
ΑΔΑΜ 21PROC008013430
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-01-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear