ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΝΗΜΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΝΗΜΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΝΗΜΗΣ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ) 10.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 14/28-01-2022
ΑΔΑ ΡΗ9ΞΟΡ1Π-Ι7Η
ΑΔΑΜ 22PROC010138863
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear