ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΝΗΜΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΝΗΜΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ ΚΝΗΜΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (non woven) 3.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 87/28-04-2021
ΑΔΑ 69ΑΑΟΡ1Π-ΧΚ8
ΑΔΑΜ 21PROC008622587
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear