ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΟΔΙΕΣ (ΜΠΛΟΥΖΕΣ) ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ (ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ) 8.000τεμ.
Αριθμός Εντολής 13/28-01-2022
ΑΔΑ 91ΥΚΟΡ1Π-ΝΡΨ
ΑΔΑΜ 22PROC010138773
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-03-2022 - Ωρα 12:30 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear