Προμήθεια πλήρη κινητήρα γνήσιο ανακατασκευής για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης VW T5 KHI-9992 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πλήρη κινητήρα γνήσιο ανακατασκευής για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης VW T5 KHI-9992

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πλήρη κινητήρα γνήσιο ανακατασκευής για το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης VW T5 KHI-9992
Ημερομηνία Διακήρυξης 06-03-2020
Αριθμός Διακήρυξης 3/2020
ΑΔΑ ΩΗΟΜΟΡ1Π-Χ1Ν
ΑΔΑΜ 20PROC006394915
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2020 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear