ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ.

6 ΤΕΜΑΧΙΑ:
Α. 5 LITRA, 2 ΤΜΧ.
Β. 2 LITRA, 4 ΤΜΧ.
Αριθμός Εντολής 189/22-11-2017
ΑΔΑ 70Ξ9ΟΡ1Π-ΦΦΚ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear