Προμήθεια πλακέτας κλιματιστικού μηχανήματος ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου και τοποθέτηση – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πλακέτας κλιματιστικού μηχανήματος ΕΚΑΒ Τομέα Ρόδου και τοποθέτηση

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΕΤΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΤΟΜΕΑ ΡΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-08-2019
Αριθμός Διακήρυξης 25/2019
ΑΔΑ 6ΑΚΑΟΡ1Π-ΤΥ5
ΑΔΑΜ 19PROC005567988
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-10-2019 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear