Προμήθεια πίνακα ανακοινώσεων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πίνακα ανακοινώσεων

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πίνακα ανακοινώσεων
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 45Λ/24-10-2018/2018
ΑΔΑ ΨΠΒ9ΟΡ1Π-Ζ1Ι
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear