Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια πετρέλαιου θέρμανσης στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας
Εκτιμώμενα λίτρα 13.000 μέχρι 30 Απριλίου 2020
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 12.096,77€ χωρίς ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 140/30-09-2019
ΑΔΑ Ψ5ΛΓΟΡ1Π-2ΓΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear