ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΣΩ ΧΕΠ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΜΕΣΩ ΧΕΠ)

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΛΙΤΡΑ:2000
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-11-2019
Αριθμός Διακήρυξης 17102/2019
ΑΔΑ ΨΦ3ΓΟΡ1Π-0ΡΣ
ΑΔΑΜ 19PROC005896431
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-12-2019 - Ωρα 10:00 ΠΜ
Αρχείο PDF pdf
Bear