ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 179/16-09-2019
ΑΔΑ 6ΡΑΘΟΡ1Π-ΠΣΟ
ΑΔΑΜ 19PROC005656360
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear