ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
Αριθμός Εντολής 94/15-09-2022
ΑΔΑ Ψ003ΟΡ1Π-04Α
ΑΔΑΜ 22PROC011320625
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear