ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 11-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4554/2017
ΑΔΑ 62Υ6ΟΡ1Π-Ξ4Ε
ΑΔΑΜ 17PROC002073063
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear