ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ8/17-1-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ8/17-1-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Αριθμός Εντολής Δ8/17-01-2019
ΑΔΑ ΨΕ5ΞΟΡ1Π-ΥΔ1
ΑΔΑΜ 19PROC004362222
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-01-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear