Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για το κτήριο του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για το κτήριο του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 9.677,42 €
Εκτιμώμενη Κατανάλωση Λίτρων 10.000 λίτρα
Αριθμός Εντολής 104/27-08-2020
ΑΔΑ 9ΓΦ8ΟΡ1Π-Β52
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear