ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗ ΔΡΑΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 9/08-01-2018
ΑΔΑ ΨΛΩΚΟΡ1Π-ΝΡΤ
ΑΔΑΜ 18PROC002650120
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-02-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear