Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για το Κτήριο του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης για το Κτήριο του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εκτιμώμενη Κατανάλωση περίπου 17.000 Λίτρα
Εκτιμώμενη Αξία Σύμβασης 16.129,03 € + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 103/27-08-2020
ΑΔΑ Ψ1ΖΔΟΡ1Π-ΛΤ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear