ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 192/17-10-2019
ΑΔΑ 99Η7ΟΡ1Π-ΕΑ7
ΑΔΑΜ 19PROC005789414
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear