ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Αριθμός Εντολής 142/01-11-2021
ΑΔΑ ΨΧ6ΞΟΡ1Π-6Θ0
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2021 - Ωρα 14:00
Αρχείο PDF pdf
Bear