ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΓΑΝΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΓΑΝΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2.500L
Αριθμός Εντολής 33/09-02-2021
ΑΔΑ 6ΒΜ6ΟΡ1Π-0Η3
ΑΔΑΜ 21PROC008135878
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear