ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 191/17-10-2019
ΑΔΑ ΨΩΩΓΟΡ1Π-Σ1Υ
ΑΔΑΜ 19PROC005789074
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear