ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ9/15-2-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ (Δ9/15-2-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΩΣ 2.900LT ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης Δ9/2018
ΑΔΑ 66Ω2ΟΡ1Π-ΧΥΙ
ΑΔΑΜ 18PROC002705583
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-03-2018 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear