ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ (Α.Δ. Δ9/17-1-19) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ (Α.Δ. Δ9/17-1-19)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΚΤΗΡΙΟ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΛΑΜΙΑ
Αριθμός Εντολής Δ9/17-01-2019
ΑΔΑ ΨΜΟΠΟΡ1Π-ΑΥ9
ΑΔΑΜ 19PROC004362223
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-01-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear