ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΓΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΓΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΓΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 93/15-09-2022
ΑΔΑ 6ΘΚΖΟΡ1Π-ΗΥΨ
ΑΔΑΜ 22PROC011320416
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2022 - Ωρα 13:00
Αρχείο PDF pdf
Bear