Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης-βάση χαριλάου ΑΕ 32/18-01-2023 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης-βάση χαριλάου ΑΕ 32/18-01-2023

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Θεσσαλονίκης – Βάση Χαριλάου Θεσσαλονίκη
(διεύθυνση: Πλαταιών 26 Χαριλάου Θεσσαλονίκη)
Τμηματική παράδοση για το 2023
2.450 λίτρα περίπου
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-01-2023
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 32/2023
ΑΔΑ ΨΧΑ8ΟΡ1Π-Β4Χ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-02-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear