ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ32/7-12-18) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΛΑΜΙΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Δ32/7-12-18)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΤΗΡΙΟΥ που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ στην πόλη της Λαμίας.
Αριθμός Εντολής Δ32/07-12-2018
ΑΔΑ ΩΞ7ΨΟΡ1Π-ΡΙΑ
ΑΔΑΜ 18PROC004145229
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-12-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear