Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης ΕΚΑΒ Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης ΕΚΑΒ Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης ΕΚΑΒ Τρικάλων
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 7.258,06€ +ΦΠΑ 24%
Εκτιμώμενη κατανάλωση σε λίτρα 7.800
Αριθμός Εντολής 99/17-09-2021
ΑΔΑ Ω8ΓΜΟΡ1Π-1ΝΔ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-10-2021 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear