Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΑΕ 464/16-09-2022 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ΑΕ 464/16-09-2022

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για το ΕΚΑΒ, Παράρτημα Θεσσαλονίκης – Τομέα Έδεσσας
(διεύθυνση: Φιλίππου 37 Έδεσσα)
Τμηματική παράδοση έως εξαντλήσεως του ποσού
1.800 Λίτρα περίπου
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2022
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 464/2022
ΑΔΑ 9ΣΗΑΟΡ1Π-ΥΜ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-10-2022 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear