ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 01Δ/22-01-2020
ΑΔΑ 6ΞΞΣΟΡ1Π-502
ΑΔΑΜ 20PROC006321251
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear