Προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης για το κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης για το κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης για το κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων.

Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμου περίπου 1.000 λίτρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1123/2019
ΑΔΑ 9ΒΗΧΟΡ1Π-ΡΙΙ
ΑΔΑΜ 19PROC004501403
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2019 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear