Προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης για το κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης για το κτίριο του ΕΚΑΒ τομέα Τρικάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Εκτιμώμενη ανάγηε περίπου 1000 λίτρα
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 854,84€ + ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 9/23-09-2019
ΑΔΑ ΨΨΤΔΟΡ1Π-ΔΦΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear