Προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης για το κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης για το κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια πετρέλαιο θέρμανσης για το κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας. Χωρητικότητα Δεξαμενής Καυσίμων περίπου 3.000 λίτρα
Ημερομηνία Διακήρυξης 21-02-2019
Αριθμός Διακήρυξης 1122/2017
ΑΔΑ 6Τ6ΙΟΡ1Π-1Τ3
ΑΔΑΜ 19PROC004501175
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-03-2019 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear